1. Hội đồng nhân dân
  • Hà Minh Thắng

   Chức vụ: Chủ tịch HĐND xã

   SĐT: 0946325313

  • Nguyễn Quốc Vương

   Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND xã

   SĐT: 0368868528

  1. Ủy ban nhân dân
   • Lê Xuân Dương

    Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0904615280

   • Lê Xuân Hưng

    Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0942913299

   1. CC tư pháp – hộ tịch
    • Đào Thanh Hùng

     Chức vụ: Tư pháp hộ tịch

     SĐT: 0985799819

    1. CC văn hóa – xã hội
     • Nguyễn Bá Long

      Chức vụ: Văn hóa xã hội

      SĐT: 0392924597

     1. Ban Công an xã
      • Nguyễn Tuấn Sơn

       Chức vụ: Trưởng công an xã

       SĐT: 0382366668

     2. CC địa chính - xây dựng
      • Nguyễn Trọng Nhu

       Chức vụ: Địa chính XD- GTCT

       SĐT: 0386681626

      • Mai Đăng Chinh

       Chức vụ: Địa chính MT

       SĐT: 0378284773

      • Phạm Huy Hiếu

       Chức vụ: Địa chính Lâm sinh TS

       SĐT: 09722303108

     3. CC văn phòng – thống kê
      • Nguyễn Thị Hương

       Chức vụ: Văn phòng thống kê xã

       SĐT: 0822918868

     4. Trạm y tế xã
      • Nguyễn Văn Thoàn

       Chức vụ: Trạm trưởng trạm y tế xã

       SĐT: 0368837877

     5. BCH quân sự xã
      • Nguyễn Ngọc Huấn

       Chức vụ: Chỉ huy trưởng quân sự

       SĐT: 0368695391

     6. CC Tài chính - kế toán
      • Nguyễn Thị Thúy

       Chức vụ: Kế toán Ngân sách xã

       SĐT: 0389756983

   2. Thôn Bình Xuân
    • Hoàng Duy Động

     Chức vụ: Trưởng thôn Bình Xuân

     SĐT: 0386329369

    • Hoàng Nhật Ngũ

     Chức vụ: Bí thư chi bộ

     SĐT: 0374843776

    1. Thôn Bình An
     • Vũ Đình Bình

      Chức vụ: Trưởng thôn Bình An

      SĐT: 0979824568

     • Nguyễn Thị Thấm

      Chức vụ: Bí thư chi bộ

      SĐT: 0815806543

    2. Thôn Vạn Xuân Nam
     • Hoàng Trung Dũng

      Chức vụ: Trưởng thôn Vạn Xuân Nam

      SĐT: 0976330659

     • Hoàng Nguyễn Xuất

      Chức vụ: Bí thư chi bộ

      SĐT: 0975244878

    3. Thôn Vạn Xuân Đông
     • Bùi Minh Tuấn

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0987111452

     • Nguyễn Xuân Thu

      Chức vụ: Bí thư chi bộ

      SĐT: 0948343478

    4. Thôn Phấn Vũ Nam
     • Đỗ Thị Khương

      Chức vụ: Trưởng thôn Phấn Vũ Nam

      SĐT: 0399865122

     • Lê Bá Vi

      Chức vụ: Bí thư chi bộ

      SĐT: 0364068889

    5. Thôn Minh Vũ
     • Lê Thị Xuân

      Chức vụ: Trưởng thôn Minh Vũ

      SĐT: 0342913965

     • Phạm Hồng Năng

      Chức vụ: Bí thư chi bộ

      SĐT: 0934222655

    6. Thôn Vũ Đông
     • Nguyễn Thị Mọn

      Chức vụ: Trưởng thôn Vũ Đông

      SĐT: 0978687784

     • Hoàng Trung Dũng

      Chức vụ: Bí thư chi bộ

      SĐT: 0948932067

    7. Thôn Xuân Bàng
     • Nguyễn Hồng Huynh

      Chức vụ: Trưởng thôn Xuân Bàng

      SĐT: 0359421966

     • Nguyễn Đắc Sang

      Chức vụ: Bí thư chi bộ

      SĐT: 0914318536